Öğretim Modelimiz

BAŞARI KURS’da öğrenciler için LGS, AYT ve TYT için derslerini desteğe yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belirlenen derslere yönelik en az 3 en fazla 8 saat olmak üzere verilen kurslarda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir.  İşte bu yüzden adımız Başarı, yolumuz Başarı, hedefimiz BAŞARI

Neden BAŞARI ?

BAŞARIKURS... ÇÜNKÜ!

Uzman eğitim kadromuz ile ezbere değil; öğrenime dayalı bir öğretim sunmaktayız. Sadece ticaret için eğitim hizmeti sunmuyoruz. İyi ve başarılı bir eğitim verdiğimiz için ticari bir BAŞARI’ya dönüştürüyoruz bu süreci.